Resistentie bij bedwantsen

Resistentie houdt in dat een diersoort minder, of geheel niet gevoelig is voor een bepaald soort bestrijdingsmiddel. Een probleem dat zich ook kan voordoen bij de bestrijding van bedwantsen en wat een bestrijding kan doen mislukken. Belangrijk dan ook om hier even bij stil te staan.

Herkennen van bedwantsen

Het vakantieseizoen staat voor de deur. We gaan met z’n allen weer op reis. In sommige gevallen met verstekelingen in de bagage, zonder dat je er erg in hebt; 

                                                                      de bedwants!

Onderzoek heeft uitgewezen dat velen onder ons het bestaan van dit bloedzuigende insect niet kennen. Enerzijds gelukkig maar, want eenmaal ermee geconfronteerd, zul je dit niet snel meer vergeten. Anderzijds zou het toch beter zijn wanneer mensen wel wetenschap hadden van dit beestje. Zij zouden dan eerder voorzorgsmaatregelen kunnen treffen.

lees hier meer informatie over bedwantsen.

ziekte door bed bug

Toename van overlast van bedwantsen

Na decennia waarin bedwantsen uit onze Westerse samenleving waren verdwenen, zijn ze nu weer bezig met een sterke opmars waarmee een hoop narigheid wordt veroorzaakt.

  • Er gaat soms een lange periode overheen voordat wordt vastgesteld dat men met bedwantsen te maken heeft. 
  • Mensen denken vaak dat ze met ander beestje te maken hebben. Bedwantsen worden het meest verward met vlooien.
  • Bestrijding van bedwantsen mislukt wanneer men zelf met spuitbussen aan de slag gaat. 
Bovengenoemde punten zorgen ervoor dat er tijd verstrijkt waardoor de bedwants zich verder kan ontwikkelen en zich kan verspreiden waardoor de overlast alleen maar groter wordt. Ook is het niet verstandig om bedwantsen zelf te bestrijden. Bestrijden van bedwantsen met spuitbussen zal zelden tot een oplossing leiden. Daarnaast hebben veel middelen die voor particulieren beschikbaar zijn vaak een uitdrijvende werking wat ervoor zorgt dat ze juist geactiveerd worden en zich verder gaan verspreiden. 

Resistentie en bedwantsen

Bedwantsen vertonen in toenemende mate resistentie tegen diverse bestrijdingsmiddelen, vooral tegen middelen met de werkzame stoffen pyrethrine en pyrethroiden. Pyrethrine is een natuurlijke stof gemaakt uit bloemen van een chrysantensoort, pyrethroiden zijn synthetische middelen. Veel middelen die beschikbaar zijn voor particulieren hebben deze stoffen als werkzame stof. De kans is dan ook aanwezig dat een bestrijding mislukt bij gebruik van deze middelen. 

Het is dan ook verstandig om voorafgaande aan een bestrijding met chemische middelen vast te stellen of er sprake is van resistentie. Dit kan door middel van het uitvoeren van een resistentieproef.   

Schade / hinder

Naast dat bedwantsen mensen steken om bloed te zuigen, kunnen bedwantsen ook sterke emotionele reacties bij mensen teweeg brengen en een grote impact hebben op het dagelijks leven. Angst om andere mensen met bedwantsen te besmetten kunnen zorgen voor een sociaal isolement of mensen die nog lang nadat een bedwantsenprobleem is opgelost, het idee hebben toch nog gestoken te worden.

Vaststellen van bedwantsen

bedwantsenhond

Genoeg redenen om aanwezigheid van bedwantsen zo vroegtijdig mogelijk vast te stellen. Inzet van een speciaal getrainde hond kan hier een goede bijdrage leveren. Getraind op de lucht die bedwantsen verspreiden, kan een hond snel en accuraat een ruimte doorzoeken en aanwezige bedwantsen signaleren, ook al zitten ze verscholen.

Het kan ook zinvol zijn om een hond een controle te laten doen enige tijd nadat een bestrijding is uitgevoerd om vast te stellen dat de bestrijding succesvol is uitgevoerd.

Nemesis gaat echter nooit uitsluitend af op het signaal van de hond. Onze geleiders van de honden zullen op dat moment onderzoek doen om de verscholen bedwants(en) aan te tonen. Wij gaan dus nooit weg met alleen de mededeling: “de hond heeft aangetoond dat u bedwantsen heeft”.

Nemesis verstrekt tevens adviezen met het oog op het vervolgtraject.

Lees hier meer informatie over bestrijding van bedwantsen

Eerder verschenen nieuwsberichten

lees hier meer in eerder verschenen nieuwsberichten