privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Bedwantsinbeeld.nl kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Bedwantsinbeeld, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Bedwantsinbeeld verstrekt. Bedwantsinbeeld kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
– Uw voor- en achternaam, uw adresgegevens, uw telefoonnummer, uw e-mailadres en uw IP-adres

Bedwantsinbeeld gebruikt en bewaart persoonsgegevens van klanten om hen met regelmaat te informeren over vernieuwingen en wetenswaardigheden op het gebied van dierplaagbeheersing. Voor de verspreiding van informatie verzorgt Bedwantsinbeeld regelmatig nieuwsbrieven. Bedwantsinbeeld werkt hierbij samen met het mailingsprogramma Laposte, waarmee Bedwantsinbeeld een verwerkersovereenkomst heeft afgesloten. Met deze overeenkomst geeft Laposte aan, zorgvuldig om e gaan met de persoonsgegevens conform de richtlijnen van AVG. Download hier de Laposta verwerkersovereenkomst.

WAAROM BEDWANTSINBEELD GEGEVENS NODIG HEEFT

Bedwantsinbeeld verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Bedwantsinbeeld uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG BEDWANTSINBEELD GEGEVENS BEWAART

Bedwantsinbeeld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Bedwantsinbeeld verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Bedwantsinbeeld worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Bedwantsinbeeld gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE ANALYTICS

Bedwantsinbeeld maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U kunt het privacybeleid van Google Analytics downloaden.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Bedwantsinbeeld te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Bedwantsinbeeld heeft hier geen invloed op.
Bedwantsinbeeld heeft Google geen toestemming gegeven om via Bedwantsinbeeld verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar: info@bedwantsinbeeld.nl. Bedwantsinbeeld zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Bedwantsinbeeld neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Bedwantsinbeeld maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Bedwantsinbeeld verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Bedwantsinbeeld op via info@bedwantsinbeeld.nl. www.bedwantsinbeeld.nl  is een website van Bedwantsinbeeld. Bedwantsinbeeld is als volgt te bereiken:

Bedwantsinbeeld ; Overveldsestraat 3, 4841 KW Prinsenbeek

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 68547315
Telefoon: (+31) 6 109 67 420
E-mailadres: info@bedwantsinbeeld.nl