Groot deel van mensen herkent een bedwants niet!

De Bed Bug Awareness Week

3 tot 9 juni, in Amerika uitgeroepen tot “the Bed Bug Awareness Week”, een jaarlijks terugkerende periode, bedoeld om mensen te informeren over bedwantsen.

Onderzoek naar bedwantsen door PPMA

Cindy Mannes, directeur van PPMA geeft aan dat bedwantsen nog steeds een wijdverspreid probleem zijn en dat 97% van de professionele bedrijven in Amerika het afgelopen jaar te maken heeft gehad met de bestrijding van bedwantsen. Verontrustend is echter dat bij een overgroot deel van de meldingen, deze in eerste instantie niet ging om bedwantsen maar om een andere diersoort zoals vlooien. Dit betekent dat bedwantsen door een groot deel van het publiek niet als bedwants wordt herkent. Dit geeft aan hoe groot de behoeft is aan voorlichting.

De meest opvallende zaken die uit het onderzoek naar voren kwamen waren:


1. 97% van de bestrijdingsbedrijven heeft in het afgelopen jaar te maken gehad met bestrijding van bedwantsen
2. in 84% van de meldingen ging de melding in eerste instantie over een andere diersoort, in 71% van de gevallen betrof de melding eerst vlooien
3. De meeste bestrijders geven aan de meeste meldingen in de zomerperiode te ontvangen
4. de top 3 van locaties waar bedwantsen zijn aangetroffen is: woningen, appartementen en hotels/hostels
5. meest voorkomend signaal waarop mensen reageerden waren bultjes. 50% van de mensen ging daarna direct tt bestrijding over.
6. De meeste besmetting werd aangetroffen in meubels zoals banken en in bedombouw

PPMA is een campagne gestart om informatie te verstrekken en gebruikt hiervoor vooral social media. Zij roept de industrie op om hier ook aan mee te doen en gebruik te maken van #bedbugweek.

Lees hier het artikel

KiBO publieksvoorlichting

KiBO verstrekt informatie aan burgers en bedrijven om plaagdieren te herkennen en kennis op te doen over de biologie en de leefwijze ervan. Alleen met deze kennis en informatie ben je in staat de juiste preventiemaatregelen te treffen om overlast zo veel mogelijk te voorkomen of om dit in een vroegtijdig stadium vast te stellen.

 

Meer informatie over bedwwantsen

uitwerpselen bedwantsen