FAQ

Wat zijn bedwantsen

Bedwantsen zijn kleine, zeer platte insecten. Hierdoor kunnen zij zich in de kleinste naden en kieren verstoppen. Voor hun ontwikkeling en voortplanting hebben ze een bloedmaaltijd nog. Deze halen ze bij mensen, dus bij ons, in sommige gevallen bij onze huisdieren.

Wat zijn bedwantsen?

Bedwantsen zijn kleine, zeer platte insecten. Hierdoor kunnen zij zich in de kleinste naden en kieren verstoppen. Voor hun ontwikkeling en voortplanting hebben ze een bloedmaaltijd nog. Deze halen ze bij mensen, dus bij ons, in sommige gevallen bij onze huisdieren.

Hoe zien bedwantsen er uit?

Een volwassen bedwants is ca. 5-8 mm groot en rood-bruin van kleur. Zoals alle insecten hebben ze 3 paar poten. Ze zijn nagenoeg vleugelloos en kunnen dan ook niet vliegen. De vrouwtjes leggen eitjes waaruit jonge bedwantsen tevoorschijn komen. De jonge bedwantsen, ook wel nimfen genoemd, lijkt al op het volwassen beestje

Hoe herken je bedwantsen?

Het eerste signaal dat je met bedwantsen te maken hebt, komt meestal voort uit het feit dat men wordt gestoken en dat er bultjes op de huid zichtbaar zijn. Levende exemplaren laten zich niet zo gemakkelijk zien omdat ze lichtschuw zijn. Voor meer sporen en foto’s ervan zie elders op de ze website.

Hoe kom je aan bedwantsen?

Lange tijd waren bedwantsen uit onze westerse samenleving verdwenen door het gebruik van zware bestrijdingsmiddelen. Vanuit Azië hebben zij zich weer verspreid. Doordat we met z’n allen in toenemende mate over de wereld reizen, helpen we ze mee aan de verspreiding. Hotels, hostels, vakantieparken en zelfs cruiseschepen en vliegtuigen lopen risico om met bedwantsen in aanraking te komen. Wanneer in een hotel of in ander verblijf bedwantsen aanwezig zijn, kunnen ze in je bagage kruipen en zo meeliften, of naar een ander verblijf of naar huis waar de ontwikkeling dan verder gaat.

Hoe weet ik dat ik door een bedwants ben gestoken?

Bedwantsen hoeven niet altijd de oorzaak te zijn van bultjes of jeuk die wordt ervaren of wanneer men wordt gestoken. Er zijn meerdere insecten die steken, denk eenvoudigweg aan muggen maar ook vlooien en bepaalde mijtensoorten of knutten kunnen steken veroorzaken. Daarom is het zeer belangrijk om definitief vast te stellen om welke diersoort het gaat. Dit is o.a. vast te stellen aan de hand van sporen. Hiervoor is onderzoek nodig. De inzet van een bedwantsenhond van Bedwantsinbeeld.nl kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren.

Wat doe je wanneer je bedwantsen vaststelt?

Wanneer je dit in een vakantiebestemming ontdekt, meldt dit dan direct bij de directie van de locatie waar je verblijft in de hoop dat zij het serieus oppakken. Doe in dat geval de kleding direct in de was en kijk de koffer/tas goed na op sporen en doe deze indien mogelijk enige tijd in de vriezer. De eitjes zijn minder gevoelig voor vrieskou. Houdt de koffer/tas daarom tenminste een week op deze lage temperatuur. Ook wanneer je pas bij thuiskomst bedwantsen ontdekt is het verstandig om contact met de locatie op te nemen waarvan het vermoeden bestaat dat de bedwantsen daarvan afkomstig zijn. Wanneer er langere tijd tussen reizen en het constateren zit, is het wellicht verstandig om een onderzoek met de bedwantsenhond van Bedwantsinbeeld.nl uit te laten voeren.

Hoe snel ontwikkelen bedwantsen zich?

Bedwantsen planten zich snel voort door middel van eitjes die door het vrouwtje worden afgezet. Per dag worden ca. 5-10 eitjes geproduceerd. In haal leven kan een bedwants wel 200-500 eitjes produceren. Eitjes komen bij kamertemperatuur na ongeveer 2 weken uit. De jonge bedwantsen nuttigen doorgaans elke nacht een bloedmaaltijd. Dit is nodig om te groeien. Wanneer ze groeien barsten ze 5 keer uit hun ‘jas’. Het uitwendige skelet barst, de ietwat groter bedwants kruipt er uit. Jonge bedwantsen zijn na ca. 1 maand volwassen. Volwassen bedwantsen zullen gemiddeld 1x in de week een bloedmaaltijd nuttigen. Bij het ontbreken van een voedselbron kunnen ze wel meer dan een jaar zonder voedsel overleven.

Waarom een hond gebruiken om bedwantsen vast te stellen?

Bedwantsen zijn met name erg plat waardoor zij zich goed kunnen verstoppen. Op het moment dat er heel veel bedwantsen aanwezig zijn, is het niet moeilijk om ze met het blote oog vast te stellen. In een vroegtijdig stadium kun je echter te maken hebben met slechts een enkele bedwants. En die is niet eenvoudig te vinden terwijl het belangrijk is om een besmetting in een vroegtijdig stadium vast te stellen. De hond kan hier een uitstekende bijdrage leveren.

Kan ik bedwantsen zelf bestrijden?

Het advies is om de bestrijding aan een professioneel bedrijf over te laten. Bestrijding van bedwantsen is niet eenvoudig en kan complex zijn. Daarnaast is het voor particulieren niet mogelijk om aan de juiste chemische bestrijdingsmiddelen te komen. Het gebruik van kant en klare spuitbussen zal in de praktijk niet leiden tot een oplossing. Bestrijdt nooit zonder dat bedwantsen daadwerkelijk zijn aangetoond. De hondengeleiders van Bedwantsinbeeld.nl zullen te allen tijde trachten de bedwantsen aan te tonen wanneer de hond deze detecteert.

Hoe ziet een bestrijding er uit?

Allereerst dient te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat het om bedwantsen gaat. Worden er bedwantsen aangetroffen, is het advies de bedwantsen te testen op resistentie. Dit is van belang wanneer bij de bestrijding chemische bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Wanneer definitief is vastgesteld dat het om bedwantsen gaat, zijn er diverse methoden waarmee de bedwantsen kunnen worden bestreden. Welke methode het beste kan worden toegepast is echter sterk afhankelijk van de aard van de besmetting en van de omstandigheden. Alvorens te starten met een bestrijding dient te allen tijde een plan van aanpak te worden opgesteld. Hierbij moet ook rekening worden gehouden met  aangrenzende ruimten. Bedwantsen zijn nl. zo plat dat zij gemakkelijk via kieren de ernaast gelegen ruimten kunnen bereiken. Aangrenzende ruimten moeten worden onderzocht tot er een cordon van ruimten is waarin geen bedwantsen worden aangetroffen.

Bestrijding kan plaatsvinden door gebruik te maken van chemische middelen, door te stomen of door het uitvoeren van een hittebehandeling. Het uitvoeren van een hittebehandeling is, wanneer goed uitgevoerd, het meest effectief. Het is echter ook een kostbare oplossing. Meer informatie over bestrijdingsmethoden vindt u elders op deze website. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl kunnen u adviseren.

Kun je ziek worden van bedwantsen?

Zo ver nu bekend is verspreiden bedwantsen geen ziekten.