Hotels, hostels, vakantiewoningen e.d. hebben verhoogd risico op bedwantsen

Bedrijven zoals hotels, hostels, B&B, vakantieparken, cruiseschepen en zelfs vliegtuigen lopen een verhoogd groter risico op bedwantsen doordat zij te maken hebben met een groot aantal wisselingen van mensen. Omdat de insecten in hun bagage kunnen meeliften, kunnen ze vanuit een vorig verblijf worden meegebracht. 

Preventie.

bedwantsen
bedwantsen in woningen

Het voorkomen van bedwantsen is erg moeilijk, misschien zelfs onmogelijk! Hun aanwezigheid heeft echter vaak een niet geringe impact met het oog op bestrijding(en) die moeten worden uitgevoerd en omdat er vaak ook bouwkundige verbeteringen nodig zijn. Kamers kunnen vaak enkele dagen niet worden gebruikt vanwege deze werkzaamheden en omdat moet worden gewacht voordat de uitvoering kan worden ingepland. Daarom is het van belang om een besmetting zo vroeg mogelijk vast te stellen. Dit wordt mogelijk gemaakt door de inzet van bedwantsenhonden die periodiek de kamers kunnen controleren, snel en accuraat. 

Waarom is preventie zo belangrijk?

Preventieve controle met honden van Bedwantsinbeeld kent vele voordelen:

  1. Je kunt voorkomen dat gasten worden gestoken omdat in geval van aanwezigheid van bedwantsen, het aantal wordt beperkt.
  2. Voorkomen kan worden dat gasten de beestjes meenemen waardoor ze elders weer voor een besmetting zorgen
  3. Doordat uitgroeien tot grote populaties wordt voorkomen wordt ook de kans op verspreiding beperkt. 
  4. Het bespaart kosten. Bestrijding is namelijk niet eenvoudig waardoor de kosten behoorlijk kunnen oplopen.
  5. Goodwill-schade kan worden voorkomen omdat gasten geen negatieve recensie op bv. zoover plaatsen.
cruise

Preventieve controle van bedwantsen nu ook mogelijk in grotere hotels !

Vroegtijdige signalering door middel van een visuele inspectie is wel mogelijk, maar zeer arbeidsintensief. Gelet op de hoge kosten wordt hier dan ook vaak van afgezien. De bedwantsenhonden van Bedwantsinbeeld bieden de oplossing. Onderzoek met een hond is snel, accuraat en doeltreffend. Dit maakt het mogelijk om preventief grote aantallen kamers op de aanwezigheid van bedwantsen te controleren. 

Certificaat

 

Bedwantsinbeeld verstrekt een certificaat na iedere periodieke controle. Wanneer er in de tussentijd onverhoopt toch nog een melding van bedwantsen wordt ontvangen, kan hiermee worden aangegeven dat al het mogelijke eraan wordt gedaan om besmetting te voorkomen. Een goede uitleg aan de gasten werkt namelijk vaak positief.

Methoden van bestrijden

Voorkomt dat u een besmetting met bedwantsen oploopt in een hotel: lees hier

Er bestaan diverse methoden om bedwantsen te bestrijden. Lees verder Voor meer informatie.