Zijn bedwantsen toch in staat ziekten te verspreiden?

ziekte door bed bug
Ziekte door Bedwansen verspreid: 
Study Offers Further Evidence of Bed Bugs’ Ability to Transmit Chagas Disease Pathogen

Dit is de kop van een artikel in EntomologyToday van 30 januari 2018 waarin resultaten bekend werden gemaakt van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van New Mexico.

Lees hier het originele artikel

Het is algemeen bekend dat bedwantsen (Cimex lectularius) bekend staan als een hinderlijk of irriterend ongedierte. Bedwantsen zijn in staat om wel meer dan 40 ziekteverwekkende pathogenen voor de mens bij zich te dragen. Bedwantsen staan er echter niet om bekend dat zij deze pathogenen ofwel ziekten, bv. tijdens het nuttigen van een bloedmaaltijd, ook aan de mens over kunnen dragen. Entomologen hebben nu echter toch enig bewijs, dat bedwantsen in staat zijn om ziekten over te dragen via hun uitwerpselen. Het is daarom van belang om te onderzoeken welke ziekteverwekkers bedwantsen in zich kunnen hebben en te onderzoeken of het mogelijk is dat deze in bedwantsen kunnen overleven.

Onderzoekers van bedwantsen aan de Universiteit van New Mexico hebben onderzoek gedaan naar het vermogen van bedwantsen om Trypanosoma cruzi, het organisme dat de ziekte van Chagas veroorzaakt, bij zich te dragen. Zij rapporteerden hun bevindingen in een nieuw artikel dat eind januari in het Journal of Medical Entomology is gepubliceerd. De belangrijkste bevinding was dat de onderzoekers in een laboratoriumexperiment hebben ontdekt dat in bijna alle bedwantsen die ze met T. cruzi-geïnfecteerd bloed hadden gevoed, later levende vormen van de ziekteverwekker in hun ingewanden aantroffen en dat T. cruzi vaak ook de vervelling van de bedwants overleefde.

Alvaro Romero, Ph.D., assistent-professor stedelijke entomologie bij NMSU (New Mexico State University) en als senior onderzoeker betrokken bij deze studie zegt hierover dat het overleven ook na een vervelling, ook wel transstadiale persistentie genoemd, opmerkelijk is omdat nimfen van bedwantsen meestal na elke bloedmaaltijd vervellen. Dit doen ze vijf keer voordat ze hun volwassen stadium bereiken. “Als T. cruzi het vervellingsproces niet zou overleven, zouden nimfen een minder risico vormen als vector, omdat ze zich na iedere vervelling telkens weer opnieuw zouden moeten voeden met het bloed van een geïnfecteerde gastheer, om de parasiet opnieuw weer in hun lichaam te krijgen. zegt Romero.

De ziekte van Chagas is een vector infectieziekte. Dit betekent dat de parasiet die verantwoordelijk is voor de ziekte wordt overgebracht door tussenkomst van een vector. De vector verspreid de ziekte niet zelf en wordt zelf ook niet ziek. De symptomen van de ziekte van Chagas variëren van mild tot levensbedreigend, en het wordt voornamelijk verspreid door insecten behorende tot de Triatominae-subfamilie (roofwantsen), een groep bestaande uit ongeveer 130 soorten die in Noord- en Zuid-Amerika worden waargenomen. Ze staan bekend als “kissing bugs”, omdat ze zich voeden met bloed wat ze halen bij mensen op het moment dat zij slapen. De ziekte van Chagas wordt verspreid via de uitwerpselen. Volgens het U.S. Centers for Disease Control and Prevention zijn zeker 8 miljoen mensen in Mexico, Centraal Amerika en Zuid-Amerika met deze ziekte besmet.

ziekte door kissing bug

bron foto: Wikipedia

“Romero en collega’s Brittny Blakely en Stephen Hanson, Ph.D., probeerden erachter te komen hoe lang T. cruzi in bedwantsen kon overleven. Zij ontdekten dat de parasiet naast dat het een vervellingsstadium kan overleven, deze ook tenminste 97 dagen kan overleven in een volwassen mannelijke bedwants die was gevoed met geïnfecteerd bloed. Mogelijk kan deze periode nog langer zijn. Men heeft dit niet gemeten omdat het onderzoek na de 97 dagen is gestopt. Dit resultaat kan belangrijke epidemiologische implicaties hebben, zegt Romero in gebieden waar de ziekte van Chagas epidemisch voor komt.

 

De bevindingen van de onderzoekers van de NMSU houden de mogelijkheid open dat bedwantsen, in potentie in staat zouden kunnen zijn, om de ziekte van Chagas onder natuurlijke omstandigheden te verspreiden. Een onderzoek van de School of Medicine van de University of Pennsylvania, gepubliceerd in 2015 heeft al aangetoond aan dat bedwantsen in laboratoriumomstandigheden de infectie kunnen overbrengen op muizen. Let wel, er is uitgebreider onderzoek nodig, zegt Romero, om te beoordelen of, en in welke mater, een dergelijke transmissie van bedwantsen naar mensen onder natuurlijke omstandigheden kan plaatsvinden. Hij hoopt dat de behoefte gaat ontstaan aan uitgebreider onderzoek.

Dit artikel is vertaald uit EntomologyToday 30 januari 2018

Lees hier het originele artikel.

Lees meer over detectie van bedwantsen door inzet van honden