Bestrijden bedwantsen

Bestrijden van ongedierte, of het nu gaat om ratten of om bestrijden bedwantsen, behoort altijd te gaan volgens een vooraf opgesteld Plan van Aanpak. Hieronder beschrijven we de stappen waaruit een Plan van Aanpak is opgebouwd.

Plan van Aanpak

Stap 1: Determinatie

De eerste stap van een plan is het vaststellen van de diersoort die de overlast veroorzaakt. In dit geval dient dus te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat overlast wordt veroorzaakt door bedwantsen. Dit kan door het aantonen van levende bedwantsen. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl zullen nooit alleen af gaan op de aanwijzing van de hond. Hoe nauwkeurig een hond ook is, de hond is een hulpmiddel. Nadat de hond op een plaats heeft aangeslagen zal de geleider aantonen dat de hond het bij het juiste eind heeft door daadwerkelijk de bedwants aan te tonen.

Stap 2: Inventarisatie

De eerste stap van een plan is het vaststellen van de diersoort die de overlast veroorzaakt. In dit geval dient dus te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat overlast wordt veroorzaakt door bedwantsen. Dit kan door het aantonen van levende bedwantsen. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl zullen nooit alleen af gaan op de aanwijzing van de hond. Hoe nauwkeurig een hond ook is, de hond is een hulpmiddel. Nadat de hond op een plaats heeft aangeslagen zal de geleider aantonen dat de hond het bij het juiste eind heeft door daadwerkelijk de bedwants aan te tonen.

Stap 3: Strategie

De eerste stap van een plan is het vaststellen van de diersoort die de overlast veroorzaakt. In dit geval dient dus te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat overlast wordt veroorzaakt door bedwantsen. Dit kan door het aantonen van levende bedwantsen. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl zullen nooit alleen af gaan op de aanwijzing van de hond. Hoe nauwkeurig een hond ook is, de hond is een hulpmiddel. Nadat de hond op een plaats heeft aangeslagen zal de geleider aantonen dat de hond het bij het juiste eind heeft door daadwerkelijk de bedwants aan te tonen.

Stap 4: Uitvoering

De eerste stap van een plan is het vaststellen van de diersoort die de overlast veroorzaakt. In dit geval dient dus te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat overlast wordt veroorzaakt door bedwantsen. Dit kan door het aantonen van levende bedwantsen. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl zullen nooit alleen af gaan op de aanwijzing van de hond. Hoe nauwkeurig een hond ook is, de hond is een hulpmiddel. Nadat de hond op een plaats heeft aangeslagen zal de geleider aantonen dat de hond het bij het juiste eind heeft door daadwerkelijk de bedwants aan te tonen.

Stap 5: Nazorg

De eerste stap van een plan is het vaststellen van de diersoort die de overlast veroorzaakt. In dit geval dient dus te allen tijde definitief te worden vastgesteld dat overlast wordt veroorzaakt door bedwantsen. Dit kan door het aantonen van levende bedwantsen. Medewerkers van Bedwantsinbeeld.nl zullen nooit alleen af gaan op de aanwijzing van de hond. Hoe nauwkeurig een hond ook is, de hond is een hulpmiddel. Nadat de hond op een plaats heeft aangeslagen zal de geleider aantonen dat de hond het bij het juiste eind heeft door daadwerkelijk de bedwants aan te tonen.

Resistentie bij bestrijden

Een probleem bij het bestrijden van bedwantsen is resistentie. Dit betekent dat zij minder gevoelig of zelfs ongevoelig zijn voor het middel waarmee een bestrijding wordt uitgevoerd en er niet van dood gaan. Gevolg is dat de de bestrijding niet of nauwelijks effectief is. 

Het is daarom van groot belang dat voorafgaande aan een bestrijding waarbij chemische middelen worden gebruikt, bedwantsen worden getest op mogelijke resistentie. Neem contact met ons op om u hierover te laten informeren.

Methoden van bestrijden

Chemische bestrijding

Dit is wel de meest toegepaste methode. Door het aanbrengen van een insecticide (bestrijdingsmiddel) op die plaatsen waar bedwantsen zich kunnen verschuilen (naden- en kieren behandeling). Door gebruik te maken van een residueel werkend middel heeft deze methoden een nawerking van ca. 6-8 weken. Eitjes die met deze behandeling niet worden gedood, komen in deze periode uit waardoor de jonge bedwantsen alsnog met het bestrijdingsmiddel in aanraking komen.

Stomen

Bij stomen wordt met speciale apparatuur stoom geproduceerd waarmee alle naden en kieren worden behandeld. Hierdoor worden alle stadia van ei tot volwassen insect gedood. Een ideaal middel om toe te passen waar je liever niet met insecticiden werkt, denk aan matrassen en meubelen of in ruimten waar geen insecticiden kunnen worden toegepast. Het nadeel van stomen is, dat het erg arbeidsintensief is en dat het geen nawerking heeft. 

stomen bedwantsen
Verhitten

Bij verhitting worden ruimten opgewarmd tot een temperatuur van ca. 55 C. Bij deze temperatuur worden alle stadia, van ei tot volwassen insect, gedood. Verhitting is een effectieve methode wanneer men geen bestrijdingsmiddelen wil of kan gebruiken. Het nadeel van deze behandeling is dat deze vrij kostbaar is. Ook heeft verhitting geen nawerking.

Diatomeeënaarde

Diatomeeënaarde is een volledig natuurlijke stof en wordt ook wel kiezelgoer genoemd. Het wordt vrijwel overal op de wereld gewonnen. Doordat de fossiele skeletten erg scherp zijn wordt het pantser van het insect beschadigd waardoor het uiteindelijk dood zal gaan. Gebruik van diatomeeënaarde moet meer gezien worden als hulpmiddel dan als een bestrijdingsmethode hoewel strikte toepassing uiteindelijk ook kan leiden tot een oplossing.

diatomeeenaarde

Lees meer over bedwantsen elders op deze site.

Lees meer over preventie en bestrijding van ongedierte

Lees meer over onderzoek naar verspreiding van ziekten door bedwantsen