bedwantsinbeeld.nl

bedwantsinbeeld

bedwantsinbeeld beschikt over honden die zijn getraind om bedwantsen op te sporen. Door een unieke samenwerking tussen het ‘Kenniscentrum KiBO’ en het kynologische vak-expertise, komen kennis over bedwantsen en de expertise op het gebied van het trainen van de honden samen. 

Lees verder

Verspreiding bedwantsen

Lange tijd waren bedwantsen uit onze Westerse samenleving verdwenen. Dit komt omdat we een periode hebben gekend waarin bestrijdingsmiddelen werden gebruikt die zeer effectief waren maar daarnaast ook zeer schadelijk waren voor onze gezondheid en het milieu. Deze middelen zijn dan ook niet meer toegestaan. Daarbij komt dat we de laatste decennia veel meer zijn gaan reizen. Doordat bedwantsen meeliften in onze bagage helpen we hen feitelijk om zich te verspreiden. 
 
Doordat bedwantsen lange tijd nagenoeg uit onze samenleving zijn verdwenen, is ook de kennis over het beestje verdwenen. Kennis die zo belangrijk is omdat bestrijding van de bedwants ook niet gemakkelijk is. Een bestrijdingsactie is erg (arbeids)intensief en heeft een behoorlijke impact voor een particulier of voor bv. een hotel. Tevens moet rekening worden gehouden met het feit dat bedwantsen gemakkelijk resistentie vertonen en daardoor minder gevoelig zijn voor sommige bestrijdingsmiddelen.   

Neem contact op

SNEL

een bedwantsenhond kan veel sneller een ruimte onderzoeken op aanwezigheid van bedwantsen, dan dat dit mogelijk is door middel van een visuele inspectie. De hond is namelijk zodanig getraind, dat deze bedwantsen kan ruiken. Een groot voordeel hiervan is dat niets hoeft te worden gedemonteerd, wat bij een visuele inspectie wel noodzakelijk is. Dit bespaart veel tijd

Accuraat en effectief

De hond werk zeer nauwgezet en slaat aan op de plaats waar hij/zij een bedwants ruikt. Onze werkmethode is echter, dat de geleider van de hond op dat moment uitgebreider onderzoek doet om de bedwants ook daadwerkelijk aan te tonen. We gaan dus niet alleen af op het feit dat de hond aanslaat.

Kostenbesparend

Doordat de hond veel sneller een ruimte kan onderzoeken, wordt veel tijd bespaard. Hierdoor kunnen kosten worden beperkt. Tijd die kan worden benut voor onderzoek of om de klant te informeren, bv. over de te ondernemen vervolgstappen.

DE BEDWANTSENHOND

Wanneer we het over honden hebben, denken we over het algemeen aan de hond als huisdier. Honden kunnen ons echter niet alleen veel vreugde brengen als huisdier, ze kunnen ons ook heel erg behulpzaam zijn. Denk hierbij aan reddingshonden, blinde-geleidehonden, bewakingshonden, drugshonden enz. Honden beschikken over een goed reukvermogen wat op heel veel fronten is in te zetten. Er gaat wel een intensieve training aan vooraf, voordat de honden deze taken goed kunnen vervullen. Zo kunnen honden ook goed worden ingezet bij het opsporen van ongedierte zoals bedwantsen. Bedwantsen kunnen veel leed en ellende veroorzaken, zowel bij particulieren als bij bedrijven zoals hotels, vakantieparken enz.

Lees verder